Werkwijze & Diensten

Hoe gaan we te werk?

Werkwijze & Diensten

Hoe gaan we te werk?

Werkwijze & Diensten

Hoe gaan we te werk?

Werkwijze

Wij helpen organisaties met het ontdekken en realiseren van hun Bovenscheidend Vermogen

Wat we doen

ADDFOCUS helpt je het positieve verschil te maken met jouw merk. Impact te maken op je medewerkers, stakeholders en de wereld om je heen. Om dit te realiseren focussen we op drie succesbepalende factoren.

1. Strategisch Positioneren: buiten beginnen is binnen winnen.

In tegenstelling tot de meeste bureaus begint ADDFOCUS altijd met een analyse van de buitenwereld: wat verwachten je (potentiële) klanten van je? Waar dromen ze van, wat zijn hun fundamentele drijfveren, wat inspireert ze en wat maakt dat ze jouw merk graag in hun hart zouden sluiten?


Internal Branding

Je medewerkers zijn de belangrijkste sleutel in het waarmaken van jouw Bovenscheidend Vermogen. Daarom zetten we medewerkers en management direct in beweging door ze actief te betrekken bij onze ontdekkingsreis. Dat zorgt voor engagement bij je medewerkers en legt de basis voor een succesvol verandertraject.


Strategie: welke keuzes bepalen je ‘License-to-Win’?

Vaak is de kiem voor jouw Bovenscheidend Vermogen er al in de vorm van een ‘License-to-Win’, maar moet je deze nog ontdekken en tot wasdom brengen. Dat is precies waar wij heel goed in zijn: wij weten welke stappen je hiervoor moet zetten en helpen je haarfijn de juiste keuzes te maken. Dat leidt tot jouw ‘License-to-Win’. Daarmee leggen we de basis voor het Bovenscheidende Vermogen van jouw merk.


Implementatie

Het resultaat vertalen we in een inspirerende WHY-HOW-WHAT en een Purpose met aantrekkingskracht. Datgene waar medewerkers graag voor gaan en waar klanten voor willen kiezen. Dit werken we graag samen met je uit langs de lijnen van:

  • Branding & Corporate Identity
  • Merk(portfolio)-strategie
  • Marketing strategie
  • Organisatie-ontwikkelingstrategie
  • In- en externe communicatiestrategie
  • Leiderschapontwikkeling en Internal branding
  • Implementatie Roadmap (OGSM)

2. Bovenscheidende Proposities ontwikkelen

Bovenscheidend Vermogen staat of valt met waarmaken wat je belooft. Daarom helpen we je proposities te ontwikkelen die daarvoor zorgen. Dat doen we door te focussen op de behoeften en drijfveren van je (potentiële) klanten. Ook hier weer ‘outside in’ dus. Niet ingewikkeld, maar wel een kunst om dat goed en consequent te doen.

Dat deden en doen we voor een merk als Essent waarbij we hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van de Slimme Thermostaat. Ook Reaal, Staatsbosbeheer, Summa College en Zuyd Hogeschool hebben we begeleid bij het ontwikkelen van Bovenscheidende proposities.

3. Professionaliseren van je Marketing- en Communicatiefunctie

Marketing- en Communicatie-afdelingen hebben vaak de uitdaging extra stappen te zetten om maximale impact te genereren. ADDFOCUS helpt je op 3 manieren om je MarCom-functie klaar voor de toekomst te maken:

1. Ontwikkelen van een toekomstgerichte blauwdruk voor de inrichting en de werkwijze van je Marketing- en Communicatie-afdeling(en).

2. Ons ‘High Impact Trainingsprogramma’, waarmee we marketing- en communicatiemedewerkers in 3 tot 5 stappen snel naar een structureel hoger niveau brengen. Dat onze aanpak werkt, bewijzen de vele awards die onze klanten wonnen na het volgen van een High Impact Trainingsprogramma bij ADDFOCUS.

3. Ook ondersteunen we leidinggevenden bij het vergroten van hun impact middels klankborden en coaching langs de lijnen van inhoud en invloed.