ZLTO

De vereniging van boeren, tuinders en andere ondernemers in de groene ruimte in Brabant en Zeeland (ZLTO) was een paar jaar geleden op zoek naar een nieuwe positionering. In een aantal workshops werd hier samen met de directie en enkele managers invulling aan gegeven. Toen de marketing- strategievraag aan de orde kwam, zorgde deze in eerste instantie voor wat verwarring. Want wat moest een vereniging nou met een marketingstrategie?De basis voor de License-to-Win van ZLTO was haar onderscheidende en vooruitstrevende visie. Deze werd bovendien waargemaakt door een reeks concrete initiatieven en activiteiten waarmee die visie handen en voeten werd gegeven. Zoals het ondersteunen en helpen door ontwikkelen van de technologie waarmee akkerbouwers met behulp van de satelliet per vierkante meter kunnen berekenen hoeveel water er nodig is om de akker optimaal te bevloeien, waardoor er veel waterbesparing mogelijk is.

Of de bouw van de eerste energiecentrale op kippenmest ter wereld, waar- door twee vliegen in één klap werden geslagen: een oplossing voor het mestprobleem én toename van het gebruik van duurzame energie.

En zo kent de organisatie letterlijk tientallen voorbeelden waarin ze een stimulerende rol heeft gespeeld. 
Kortom: stuk voor stuk prachtige bewijzen, waardoor de visie van ZLTO geloofwaardig werd en de License-to-Win van deze club ook echt een winnaar kon maken.Haar marketingstrategie werd daarmee primair die van de ‘Productleider’. Door dit besef kreeg het geloof in eigen kunnen echt vleugels. En niemand die ze dat af kan pakken.

ZLTO

  • De vereniging van boeren, tuinders en andere ondernemers in de groene ruimte in Brabant en Zeeland (ZLTO) was een paar jaar geleden op zoek naar een nieuwe positionering.