Staatsbosbeheer

Positioneringstraject
De behoeften van de verschillende doelgroepen van Staatsbosbeheer leken op het eerste gezicht divers: van uitwaaien en actief recreëren tot kunnen genieten van de stilte en de pure natuur bij consumenten (dat werd samengevat als: ‘natuurlijke ruimte om iets te doen’). Daarnaast was de zakelijke markt geïnteresseerd in het gebruik van de grondstoffen (hout, biomassa) en het exploiteren van horeca- en recreatievoorzieningen van Staatsbosbeheer.Van de vele sterktes van Staatbosbeheer bleken er maar enkele echt relevant én onderscheidend:
  1. De grote toegankelijkheid van de natuur (bijna alle natuur van Staatsbosbeheer is voor iedereen toegankelijk);
  2. De ‘open mind’ voor de behoeften van de omgeving.
Uit de ADDFOCUS 'PowerSWOT' confrontatie van ‘Behoeften’ en ‘Sterktes’ kwam uiteindelijk als concept License-to-Win naar voren: ‘Natuur die je mag benutten’. Dat vormde de basis voor de positionering. Samen met de basistaak van Staatsbosbeheer is deze vervolgens uitgewerkt naar de 3B’s: Beschermen, Beleven en Benutten. Een prachtige License-to-Win!

Staatsbosbeheer