Rabobank 's-Hertogenbosch e.o.

Rabobank Den Bosch is een grote snel groeiende stadsbank die haar marketing- en communicatie expertise verder wil professionaliseren. Bovendien wil de bank zich communicatief en commercieel krachtiger onderscheiden van de concurrentie en duurzame toegevoegde waarde richting haar klanten te realiseren op basis van haar coöperatieve oorsprong…ADDFOCUS heeft eerst een grondige analyse gemaakt van de huidige en gewenste situatie en deze voorgelegd aan de directie en de betrokken afdelingen bij Verkoop en Marketing & Communicatie.

Op basis hiervan is een geïntegreerd advies uitgewerkt dat alle relevante aspecten behelst, zoals: het inrichten van het werken vanuit een marketingstrategisch visie, het reorganiseren en professionaliseren van de marketing- en communicatiefunctie, het herstructureren en verbeteren van de onderlinge samenwerking en het leveren van een nieuwe Manager Marketing- en Communicatie.

De effecten hiervan zijn al direct merkbaar doordat de jaarplanning marketing en communicatie strategischer wordt ingevuld en de marktbewerking veel gerichter plaats zal vinden.

Uiteindelijk resulteert dit in een krachtiger positionering, hogere klantwaarde, hogere klantentrouw, hogere marges en meer klanten.

Rabobank 's-Hertogenbosch e.o.

  • Rabobank Den Bosch is een grote snel groeiende stadsbank die haar marketing- en communicatie expertise verder wil professionaliseren.