Fontys Hogescholen

Herpositionering door samenwerking
Fontys Hogescholen kampte in 2010-2011 met een teruglopend aantal leerlingen. Het had een matige reputatie en aspirant studenten kozen 'en masse' voor de concurrentie, waardoor het marktaandeel van Fontys fors was teruggelopen. 

Intussen had men bij Fontys niet stil gezeten: er was een nieuwe Raad van Bestuur aangetreden en die had in stevig tempo orde op zaken gesteld. Intern was de boel goed opgeschud, maar extern kleefde aan het merk nog het oude, slechte kwaliteitsbeeld van een grote en onpersoonlijke organisiatie, waar je beter met een grote boog omheen kon lopen.

Addfocus heeft samen met een aantal studenten eerst de belangrijkste behoeften in kaart gebracht van aspirant studenten, huidige studenten, ouders, decanen van middelbare scholen en andere belangrijke stakeholders, zoals de bedrijven die afgestudeerde studenten afnemen.
Daarna zijn samen met docenten en directeuren en opnieuw studenten de belangrijkste sterkten van Fontys in kaart gebracht en is er gekeken op welke punten nog verdere verbetering nodig was.

Op basis hiervan heeft Addfocus met het Directieteam, de Raad van Bestuur en de afdeling Marketing- en Communicatie de herpositionering nader ingevuld en uitgewerkt. Dit resulteerde in een duidelijke, onderscheidende Merkbelofte, een heldere, overzichtelijke set Merkwaarden en een lijst van relevante bewijzen die in de communicatie kon worden benut.

Tenslotte zijn in samenwerking met de Hogeschool Communicatie, de communicatieprofessionals van Fontys en enkele communicatiestudenten de communicatiestrategie en de briefings richting de belangrijkste doelgroepen verder uitgewerkt en heeft Addfocus Fontys ondersteund bij het vinden van het juiste reclamebureau om de herpositionering op passende wijze creatief in te vullen.

Leuk om te vermelden is bovendien dat uit dit hele traject diverse nieuwe initiatieven zijn ontstaan, zoals de oprichting van een heus Reclamebureau op de campus van Fontys dat gerund wordt door studenten Communicatie en dat echte opdrachten uitwerkt.

Fontys Hogescholen

  • Fontys Hogescholen kampte in 2010-2011 met een teruglopend aantal leerlingen.