Staatsbosbeheer

Herpositionering

De behoeften van de verschillende doelgroepen van Staatsbosbeheer leken op het eerste gezicht divers: van uitwaaien en actief recreëren tot kunnen genieten van de stilte en de pure natuur bij consumenten (dat werd samengevat als: ‘natuurlijke ruimte om iets te doen’). Daarnaast was de zakelijke markt geïnteresseerd in het gebruik van de grondstoffen (hout, biomassa) en het exploiteren van horeca- en recreatievoorzieningen van Staatsbosbeheer. Van de vele sterktes van Staatbosbeheer bleken er maar enkele echt relevant én onder(boven)scheidend:

  1. De grote toegankelijkheid van de natuur (bijna alle natuur van Staatsbosbeheer is voor iedereen toegankelijk).
  2. De ‘open mind’ voor de behoeften van de omgeving.

Uit de ADDFOCUS ‘PowerSWOT’-confrontatie van ‘Behoeften’ en ‘Sterktes’ kwam uiteindelijk als concept ‘License-to-Win’ naar voren: ‘Natuur die je mag benutten’. Dat vormde de basis voor de positionering. Samen met de basistaak van Staatsbosbeheer is deze vervolgens uitgewerkt naar de 3B’s: Beschermen, Beleven en Benutten. Vertaald naar de pay-off: ‘Het zit in onze natuur’.

Dit is ingevuld met meerdere proposities die daar het bewijs voor leveren, zoals het ‘blotevoetenpad’ voor kinderen, ‘Overnachten in de natuur’ en ‘Hollands Hout’ voor de zakelijke markt.

Leuk weetje: sinds begin 2019 houdt ADDFOCUS kantoor in de Gendste Polder aan de Waal, een van de recent ontwikkelde natuurgebieden van Staatsbosbeheer.